Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 30 juni 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prof. dr. H. van de Belt - Woudenberg
Thema: Verdriet
Jeugddienst
Schriftlezing: 2 Korinthe 7
Tekst voor de prediking: vers 10

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
118 vers 9 en 10
Psalm
121 vers 1 en 2
Weerklanklied
505 vers 1 en 4
Psalm
42 vers 1, 2 en 3
Psalm
73 vers 12 en 13
Psalm
42 vers 5