Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 30 juli 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prop. A. N. Kleijn - Nieuw Lekkerland
Thema: Wandelen in het licht
Schriftlezing: 1 Johannes 1 vers 1 - 2 vers 2
Tekst voor de prediking: vers 7

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
22 vers 12 en 14
Psalm
97 vers 6 en 7
Psalm
27 vers 1
Psalm
51 vers 3, 4 en 5
Psalm
17 vers 3, 4 en 8
Psalm
89 vers 7 en 8