Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 30 oktober 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Voorbestemd om kind te zijn
Doopdienst Luca Isaï den Ouden
Schriftlezing: Efeze 1 vers 3 - 14
Tekst voor de prediking: vers 5

Collectes:

1. Diaconie: Dorcas
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
140 vers 4, 7 en 123
WeerklankLied
475 vers 1, 2 en 3
Psalm
130 vers 2
Psalm
105 vers 5
Psalm
134 vers 3
WeerklankPsalm
90 vers 1, 5 en 8
Psalm
71 vers 12
WeerklankLied
233 vers 1 en 2

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Dorcas.

Stichting Dorcas organiseert in de week van dankdag een voedselactie.

d.m.v. het uitdelen van voedselpakketten ondersteunen ze hiermee kwetsbare mensen in Oost-Europa.

Als diaconie willen we hier graag financieel aan bijdragen middels een collecte, helpt u mee ?

U kunt ook een gift per bank overmaken op rekeningnr. NL19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Dorcas voedselactie.

Zie voor uitgebreidere info het inlegvel in deze kerkbode en het bericht op de website van de kerk.

Van harte aanbevolen in uw voorbede en gave.