Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 30 oktober 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J. Domburg - Aalst
Thema:
Schriftlezing: Mattheus 25 vers 31 - 46
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Dorcas
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
130 vers 3 en 4
Psalm
75 vers 1 en 6
Psalm
139 vers 14
Psalm
96 vers 1 en 4
Psalm
146 vers 1, 5 en 8
Weerklank
Lied 452 vers 1 en 5

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de stichting Dorcas.

Stichting Dorcas organiseert in de week van dankdag een voedselactie.

d.m.v. het uitdelen van voedselpakketten ondersteunen ze hiermee kwetsbare mensen in Oost-Europa.

Als diaconie willen we hier graag financieel aan bijdragen middels een collecte, helpt u mee ?

U kunt ook een gift per bank overmaken op rekeningnr. NL19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Dorcas voedselactie.

Zie voor uitgebreidere info het inlegvel in deze kerkbode en het bericht op de website van de kerk.

Van harte aanbevolen in uw voorbede en gave.