Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 31 maart 09:45 - 11:15

Info

Voorganger: Ds. P. Vermaat - Veenendaal
Thema: Pasen tussen vrees en grote blijdschap
1e Paasdag
Schriftlezing: Mattheüs 28:1-10
Tekst voor de prediking: Mattheüs 28: 8

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Paasliederen
Psalm
118: 11
Psalm
19: 6
Psalm
30: 3, 4
Weerklankpsalm
33: 8
Weerklanklied
486: 1, 3, 4