Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 31 juli 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J. A.H. Jongkind - Langerak
Thema: "Maar bij de kinderen van Isr. was het licht in hun woningen".
Schriftlezing: Exodus 10 vers 21 - 29
Tekst voor de prediking: vers 23b

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
64 vers 1 en 10
Psalm
66 vers 2
Psalm
74 vers 2 en 16
Psalm
27 vers 2 en 5
Psalm
97 vers 7
Psalm
36 vers 3