Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 31 december 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. G. J. Hiensch - Schoonhoven
Thema: Het Kind groeit op
Schriftlezing: Lukas 2 vers 40-52
Tekst voor de prediking: vers 40 en 52

Collectes:

1. Diaconie: Leerstoelfonds
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
32 vers 4 en 6
Psalm
146 vers 1
Psalm
65 vers 2
Weerklankpsalm
8 vers 1 en 2
Weerklanklied
131 vers 1 en 4
Lofzang van
Simeon vers 1 en 2

Oudjaarsdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat is een leerstoel precies? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam. Deze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten, een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden. Zij bieden de gelegenheid tot het bestuderen van de gereformeerde theologie, wat uiterst waardevol is. Mede door deze arbeid worden gemeentes gebouwd. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.