Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 1 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Volharden in 2023
Nieuwjaarsdag
Schriftlezing: Mattheus 24 vers 1 - 14
Tekst voor de prediking: Mattheus 24 vers 13

Collectes:

1. Diaconie: Schuldhulpmaatje Molenlanden
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
108 vers 1 wn 2
Psalm
27 vers 1, 2 en 7
Psalm
119 vers 88
Psalm
18 vers 7 en 9
WeerklankLied
227 vers 1 - 6
WeerklankLied
471 vers 1 en 2
Na de toespraak
zingt de gemeente toe
Psalm
134 vers 1 en 3

Nieuwjaarsdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Schuldhulpmaatje Molenlanden.

Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Schuldhulpmaatje heeft ‘maatjes’ die u daarbij kunnen helpen. Zij willen iedereen helpen die dat nodig heeft. U kunt zelf contact opnemen door te mailen naar: [email protected] Als het voor u een drempel is, of u dit zelf erg lastig vind, kunt u uiteraard ook in alle vertrouwen uw wijkdiaken benaderen om dit voor u te regelen. Van harte dit belangrijke werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.