Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 1 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Door de geest van Anna gedreven
Nieuwjaarsdag
Schriftlezing: Lukas 2 vers 36-38
Tekst voor de prediking: idem

Collectes:

1. Diaconie: Schuldhulpmaatje Molenlanden.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
68 vers 10 en 16
Psalm
90 vers 9
Psalm
91 vers 5
Psalm
33 vers 10 en 11
Weerklanklied
262
Weerklanklied
479 vers 1 - 4
Weerklanklied
214 vers 1, 2 en 3
Nieuwjaarsdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Schuldhulpmaatje Molenlanden.
Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Schuldhulpmaatje heeft ‘maatjes’ die u daarbij kunnen helpen. Zij willen iedereen helpen die dat nodig heeft. U kunt zelf contact opnemen door te mailen naar: [email protected] Als het voor u een drempel is, of u dit zelf erg lastig vind, kunt u uiteraard ook in alle vertrouwen uw wijkdiaken benaderen om dit voor u te regelen. Van harte dit belangrijke werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.