Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 1 april 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. M. M. J. Verheuvel - Berkenwoude
Thema:
2e Paasdag
Schriftlezing: Exodus 13 : 17-22 en Markus 16 : 1-8
Tekst voor de prediking: Markus 16 : 7

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Kom Over en Help
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
95 vers 1 en 2
Psalm
21 vers 1, 4 en 6
Psalm
68 vers 10
Psalm
77 vers 9 en 11
Weerklanklied
181 vers 1, 2, 3 en 4
Weerklankpsalm
149 vers 1 en 3

Kom over en help geeft mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst, door hun zelfredzaamheid te vergroten. Deze stichting heeft ruim 45 jaar ervaring met het werken in Oost-Europa. Hun programma’s zijn educatie, inkomsten genererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Zij werken nauw samen met lokale partnerorganisaties. Het werkgebied va deze stichting bevind zich in de (ex-)communistische landen zoals Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Zij gebruiken hun uitgebreide partnernetwerk voor noodhulp, zoals voedselhulp, opvang vluchtelingen en traumazorg. Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.