Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 1 mei 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. Blom - Ridderkerk
Thema: Want Hij moet als Koning heersen,......
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 20-28 en 50-58
Tekst voor de prediking: vers 25 - 26

Collectes:

1. Diaconie: CRR
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
34 vers 3
Psalm
110 vers 1 en 3
Psalm
95 vers 2
Psalm
45 vers 3 en 5
Psalm
72 vers 4
Psalm
118 vers 13 en 14

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting CRR.

De vluchtelingenproblematiek op de Griekse eilanden lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden.

Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?”

Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee Relief (CRR) praktische antwoorden.

Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is.

En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk!

En een prachtige christelijke opdracht bovendien.

Laten we dit werk van harte ondersteunen en daarom deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen