Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
woensdag 1 juni 13:30 - 15:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Deze dienst wordt allen via de kerktelefoon uitgezonden
Rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van Willempje - Willy - Hoeijenbos - van Vuuren
Schriftlezing: Markus 14 vers 3 - 9
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen

Binnendragen
onder orgelspel
Bemoediging
en groet
Zingen
Een vaste Rots van mijn behoud
Gebed
Schriftlezing
Markus 14 vers 3 - 9
Psalm
84 vers 1
Overdenking
Zingen
Weerklank 458 vers 1 t/m 7
Gebeden
Psalm
119 vers 41 en 47
Zegenbede
(staande)
Romeinen 1
vers 7 en 8
Orgelspel
tijdens uitdragen: “Wat de toekomst brengen moge"