Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 1 juli 13:00 - 14:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema:
Rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van Rafel Jan - Arjan - den Ouden
Schriftlezing: Psalm 23
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen