Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 1 oktober 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. W. F. Jochemsen - Goudriaan
Thema:
Schriftlezing: Nehemia 2 vers 9 - 3 vers 2
Tekst voor de prediking: Nehemia 2 vers 18

Collectes:

1. Diaconie: Messias belijdende Joden.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
39 vers 3 en 4
Psalm
122 vers 1 en 3
Psalm
143 vers 10
Psalm
102 vers 7, 8 en 9
WeerklankLied
7 vers 1 en 4
Psalm
147 vers 1

Op deze Israëlzondag willen we de diaconiecollecte bestemmen voor de Messias belijdende Joden.

Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament.

De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël.

Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Vanuit die verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij hen steunen met onze gebeden en onze gaven.