Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
woensdag 1 november 19:30 - 21:00
Meekijken

Info

Voorganger: Dr. E. E. Bouter - H. I. Ambacht
Thema:
Dankstond gewas
Schriftlezing: Daniel 6
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Dankdagcollecte voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
100 vers 1 -4
Psalm
93 vers 1 en 2
Psalm
93 vers 3 en 4
Psalm
72 vers 1 en 2
Psalm
98 vers 1 en 4
Psalm
104 vers 8 en 10