Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 2 januari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. P. Vermaat - Veenendaal
Thema: De lege schatkist
Schriftlezing: Jesaja 60 vers 1-9 en Mattheüs 2 vers 1-12
Tekst voor de prediking: Vers 11b

Collectes:

1. Diaconie: Actie voor Nicaraqua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
22 : 13
Psalm
147 : 1
Psalm
147 : 6
Psalm
72 : 2
Psalm
72 : 6
Gebed des
Heeren vers 3

Diaconie collecte voor