Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 2 juli 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Navolgingscursus
Bediening van de Heilige Doop
Schriftlezing: Filippenzen 3 vers 17 - 21
Tekst voor de prediking: vers 17 - 21

Collectes:

1. Diaconie: Timon
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
17 vers 1 en 4
Psalm
19 vers 1 en 5
Psalm
19 vers 6
WeerklankLied
315 vers 1, 2 en 3
Psalm
134 vers 3
WeerklankLied
202 vers 1, 2 en 3
Psalm
17 vers 3
Psalm
86 vers 5 en 6

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Timon.

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg.

Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in hun zorgvisie.

Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen.

Zij richten zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin.

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen daardoor dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

Van harte deze collecte bij en jou aanbevolen.