Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
woensdag 2 november 19:30 - 21:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. A. H. Jongkind uit Langerak.
Thema:
Dankdag voor gewas er arbeid
Schriftlezing: Genesis 8 vers 20 - 9 vers 17
Tekst voor de prediking: Genesis 9 vers 13

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Dankdag collecte

Psalmen / Liederen

Psalm
89 vers 1 en 3
Psalm
111 vers 1 en 3
Psalm
74 vers 16
Psalm
65 vers 6 en 8
WeerklinkLied
472 vers 1, 2 en 3
Psalm
150 vers 1 en 3