Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
donderdag 3 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema:
Rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van Marinus Herbert Boer
Schriftlezing: Psalm 27
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen

Binnendragen
onder de melodie van Psalm 43
Psalm
42 vers 3
Psalm
89 vers 7
Psalm
123 vers 1
Psalm
72 vers 11
Romeinen 14 vers 7 en 8
Uitdragen
onder de melodie van Psalm 121

Liturgie voorafgaande aan de begrafenis van Marinus Herbert Boer.

Binnendragen onder de melodie van Psalm 43

In memoriam: Gert en Margreet

Onze hulp

Zingen: Psalm 42 vers 3 

Gebed

Schriftlezing Psalm 27

Zingen: Psalm 89 vers 7

Overdenking

Zingen: Psalm 123 vers 1

Gebeden

Zingen: Psalm 72 vers 11

Zegen (staande)

Romeinen 14 vers 7 en 8

Uitdragen onder de melodie van Psalm 121

Op de begraafplaats

Schriftlezing: Romeinen 8 vers 1 – 14

Gebeden

Geloofsbelijdenis

Lichaam in het graf laten dalen

Dankwoord door Martin