Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 3 maart 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Jezus weende
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Lukas 19 vers 29 – 44
Tekst voor de prediking: Lukas 19 vers 41

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
82: 1 en 2
Weerklanklied
153: 1, 4 en 7
Psalm
26 : 8
Psalm
118 : 13 en 14
Psalm
103: 2
Psalm
61: 6 en 7
Zingen
na de dienst