Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 3 april 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Volharden in je roeping
Bevestiging van Jan Arie Klerk tot diaken
Schriftlezing: Mattheüs 27 vers 1-2 en 11-26
Tekst voor de prediking: vers 11-14

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
32 vers 4
Psalm
22 vers 12 en 13
Psalm
51 vers 4
Psalm
31 vers 11, 12 en 13
Psalm
22 vers 11
Formulier
Onderwijzing
Psalm 135 vers 1
Bevestiging
Morgenzang vers 3
Vermaningen
Gebeden
Psalm
119 vers 88