Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 3 juli 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Niet verbergen, maar bekend maken
Bediening van de Heilige Doop
Schriftlezing: Psalm 78 vers 1 - 20, vers 32 en 59 - 72
Tekst voor de prediking: Psalm 78 vers 4a en 5d

Collectes:

1. Diaconie: Vakantie weken HVBond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang Psalm
52 vers 1 en 6
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
111 vers 1, 2 en 3
Psalm
25 vers 5
Psalm
105 vers 5
Psalm
134 vers 3
Psalm
78 vers 13
Psalm
78 vers 19, 21, 27, 28 en 29
Psalm
106 vers 24
Lofzang van
Zacharias vers 2