Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 3 september 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Indentiteit
Schriftlezing: Galaten 1 vers 1 - 5
Tekst voor de prediking: vers 4

Collectes:

1. Diaconie: Op weg met de ander
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
31 vers 15 en 16
Psalm
34 vers 1 en 2
WeerklankLied
322 vers 1 en 2
Psalm
66 vers 3 en 6
Psalm
56 vers 5
WeerklankLied
489 vers 1 en 2

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor de stichting Op weg met de ander.

Het doel van deze stichting is de christelijke gemeente bewust te maken van de plaats die mensen met een handicap innemen in gemeente en maatschappij.

Zij bieden hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.