Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 3 december 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Ongewende paden
Bediening van het Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Genesis 22 vers 1 - 19
Tekst voor de prediking: vers 9 en 10

Collectes:

1. Diaconie: De Herberg - Offerschalen voor Gave
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
51 vers 5 en 6
Lofzang van
Zacharias vers 2 en 4
Psalm
79 vers 4
WeerklankLied
470 vers 1 - 4
Psalm
103 vers 2 en 3
WeerklankLied
324 vers 1 - 6
Tafel Lezing
Lukas 1 vers 40b-45, 46-55, 68-75 en 2 vers 29-32
Tafel Psalm
118 vers 1, 7, 10 en 12
Psalm
117

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor: De Herberg

De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek.

Soms is er voor broeders en zusters meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente.

De Herberg is een gastvrij huis en plek om weer op verhaal te komen.

De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen.

Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op de grote Heelmeester te (her) vinden.

De offerschalen op de Avondmaalstafels zijn bestemd voor: stichting Gave

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd.
Ze komen thuis bij mensen en God. Gave is een interkerkelijke organisatie.
Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden.
Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.
Van harte het werk van deze beide organisaties aanbevolen in uw gebed en gave.