Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 4 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Eigendom van Christus, leven door de Geest
Bediening van de heilige doop
Schriftlezing: Galaten 5 vers 13 – 26
Tekst voor de prediking: Galaten 5 vers 24/25

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbelvertalers
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
75 vers 1 en 6
Psalm
105 vers 1, 4 en 5
Psalm
32 vers 1
Weerklanklied
308 vers 1, 2, 3, 4 en 5
Psalm
134 vers 3
Weerklanklied
207 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm
25 vers 6
Psalm
72 vers 4 en 9

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.
Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.
Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.
De visie van deze stichting is, dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.
Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.
Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.