Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 4 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. P. van de Voorde - Hard. Giessendam
Thema: Kom naar huis!
Schriftlezing: Markus 3: 20-35
Tekst voor de prediking: Markus 3: 34-35

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbelvertalers
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
76 vers 1 en 2
Psalm
84 vers 2
Psalm
147 vers 10
Psalm
68 vers 9
Weerklanklied
245
Weerklanklied
235 vers 1 en 2

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.
Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.
Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.
De visie van deze stichting is, dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.
Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.
Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.