Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 4 juni 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Zuchten door de kinderen van God
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 18-30
Tekst voor de prediking: vers 23

Collectes:

1. Diaconie: Collecte Rob en Sijda Wesselink - GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
1 vers 1 en 2
Weerklanklied
211 vers 1 - 3
Psalm
6 vers 6 en 9
Psalm
9 vers 9, 10 en 11
Psalm
71 vers 10
Weerklanklied
364 vers 1 en 2

Aankomende zondag, 4 juni, zijn Rob en Sijda Wesselink te gast in deze  ochtenddienst. Na de dienst zullen zij kort iets over hun werk in Egypte vertellen. Ook is er gelegenheid om koffie te drinken. Welkom!