Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 4 juni 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. Muller - Bleskensgraaf
Thema: Het sterven van Stefanus
Schriftlezing: Handelingen 6 vers 8-15, 7 vers 54-60
Tekst voor de prediking: Handelingen 7 vers 54-60

Collectes:

1. Diaconie: Collecte Rob en Sijda Wesselink - GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
2 vers 6 en 7
Psalm
25 vers 1 en 7
Psalm
89 vers 8
Psalm
118 vers 3
Psalm
13 vers 5
Psalm
106 vers 26