Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 4 juli 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema:
Dankdienst voor het leven voorafgaande aan de begrafenis van Lambertus ~ Bert ~ de Zwart
Schriftlezing: Mattheüs 14 vers 22 -32
Tekst voor de prediking: vers 31

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen

Zingen
Toekomt vol hoop
Lofzang van
Simeon vers 1
Psalm
16 vers 4 en 6
Zingen
Ik zie een poort wijd open staan
Zingen
Lichtstad met uw paarlen poorten
Romeinen 14 vers 7 en 8
Uitdragen
onder orgelspel : Majesteit (Opwekking 181)

De dienst is te beluisteren via de Kerktelefoon

Liturgie Lambertus de Zwart