Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 4 september 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Jozef in de put
Aangepaste dienst
Schriftlezing: Genesis 37 vers 1 - 17 en 18 - 28
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Dank u voor deze morgen
Jozef zoekt zijn grote broers
Psalm
78 vers 2 en 3
Psalm
116 vers 1
Psalm
32 vers 1
Psalm
119 vers 9
Psalm
119 vers 43
Psalm
69 vers 6 en 9
Psalm
34 vers 11
Psalm
116 vers 4
Ik zegen jouw in Jezus naam