Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 4 september 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Dr. M. van Campen - Ede
Thema:
Schriftlezing: Exodus 12 vers 29-37 en 13 vers 17-20, Openbaring 7 vers 9-17
Tekst voor de prediking: Exodus 13 vers 17-19

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
74 vers 1 en 2
Psalm
65 vers 1 en 3
Psalm
65 vers 6
Psalm
77 vers 8, 9 en 7
Psalm
119 vers 17 en 67
Psalm
138 vers 1 en 4