Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 5 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Dr. P. Veerman - Katwijk aan Zee
Thema: De Bedelaar
Schriftlezing: Mattheus 5 vers 1 - 12
Tekst voor de prediking: vers 3

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbelvertalers.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
118 vers 3 en 9
Psalm
146 vers 5 en 6
Psalm
40 vers 8
Psalm
72 vers 7 en 11
Lofzang van
Maria vers 5 en 6
WeerklankLied
299

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.

Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.

De visie van deze stichting is, dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.

Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.