Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 5 maart 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J.A. W Verhoeven - Krimpen a/d IJssel
Thema:
Schriftlezing: Mattheüs 22 vers 15-22 en Lukas 23 vers 1-3
Tekst voor de prediking: Mattheüs 22 vers 21

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): oor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
123 vers 1 en 2
Psalm
97 vers 1
Psalm
143 vers 2
WeerklankPsalm
55 vers 1 , 2, 5, 8 en 9
WeerklankLied
482
Psalm
25 vers 9 en 10