Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 5 mei 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Zij die Christus belijden leven heilig
Openbare belijdenis van het geloof
Schriftlezing: 1 Petrus 1 vers 13-25
Tekst voor de prediking: Vers 15-16

Collectes:

1. Diaconie: Project 10:27(GZB)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
101 vers 1 en 2
Psalm
25 vers 6 en 7
Psalm
116 vers 1, 2 en 3
Psalm
86 vers 5 en 6
WeerklankLied
437 vers 1, 2 en 3
Formuleer
lezing
Uitspreken
geloofsbelijdenis
Toezingen
Gemeente Psalm 121 vers 4
Nieuwe Lidmaten
en Kerkenraad zingen
WeerklankLied
471 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm
103 vers 1 en 6

 

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10:27 (GZB)

Op deze Bevrijdingszondag vraagt Project 10:27 uw aandacht voor de vele vluchtelingen die wonen in de arme buitenwijk Bourj Hammoud in Beiroet. Door de armoede en beperkte toegang tot water, elektriciteit en gezondheidzorg is dit een wijk met veel uitdagingen. Maar midden in deze wijk is de diaconale tak van de Armeense Kerk een baken van hoop voor berooide en getraumatiseerde vluchtelingen die hulp nodig hebben.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.