Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 5 juni 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prop. A. van Kralingen - Ridderkerk
Thema:
1e Pinksterdag
Schriftlezing: Joël 2 vers 28 - 32, Handelingen 2 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking: Handelingen 2 vers 16 - 18

Collectes:

1. Diaconie: GZB Pinksterzendingscollecte
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
41 vers 6
Psalm
105 vers 1
Psalm
105 vers 5
Psalm
119 vers 3 en 5
Psalm
65 vers 1
Psalm
45 vers 1 en 8