Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 5 november 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. vander Stoep - Wapenveld
Thema: Den HEERE zal over u heersen
Schriftlezing: Richteren 8 vers 22 - 35, Hebreën 11 vers 32 - 40
Tekst voor de prediking: Richteren 8 vers 23b

Collectes:

1. Diaconie: GZB najaar collecte
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
48 vers 1 en 6
Psalm
95 vers 3 en 3
Psalm
19 vers 7
Psalm
89 vers 13 en 14
Psalm
2 vers 6 en 7
WeerklankLied
245 vers 1 en 2