Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 5 december 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. M. van Campen - Ede
Thema:
Schriftlezing: Jesaja 11: 1-11 en Openbaring 21: 1-10
Tekst voor de prediking: Jesaja 11 : 1

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang psalm
16 : 6
Psalm
147 : 1
Psalm
147 : 6
Lofzang
van Zacharias : 1
Psalm
72 : 2
Gebed
des Heeren : 3