Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 6 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Missionair leven
Schriftlezing: Mattheüs 9 vers 35 - 10 vers 33
Tekst voor de prediking: Mattheüs 10 vers 26/27

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
26 vers 2
Psalm
66 vers 8
Psalm
6 vers 2
Psalm
49 vers 1
Psalm
89 vers 7
Psalm
40 vers 4