Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 6 maart 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Koninkrijk onder geweldenaars
Schriftlezing: Mattheüs 11 vers 1 - 15
Tekst voor de prediking: vers 12

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte voor de bevolking van Oekraïne.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
29 vers 1
Psalm
72 vers 6
Psalm
103 vers 2
Psalm
43 vers 2 en 3
Psalm
72 vers 7
Psalm
34 vers 9 en 11

Deze zondag houden we een noodhulpcollecte via het Christelijk Noodhulpcluster voor de bevolking van Oekraïne.

In Oekraïne woedt op dit moment een verschrikkelijke oorlog.

Ruim honderdduizend Oekraïners zoeken een veilig heenkomen in eigen land en buurlanden.

Deze mensen zijn gevlucht met wat ze konden dragen, ze hebben bijna niets meer.

Er is grote behoefte aan opvang en eerste levensbehoeften

De diaconie vraagt daarom uw gebed en bijdrage voor de nood in dit getroffen land.

U kunt uw gift ook per bank overmaken op rekeningnr. NL19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Noodhulp Oekraïne.