Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 6 maart 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. C. H. van de Bijl - Papendrecht
Thema: We zien.......
Schriftlezing: Exodus 34 vers 29 - 35, Lukas 9 vers 28 - 36
Tekst voor de prediking: Lukas 9 vers 31

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte voor de bevolking van Oekraïne.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
29 vers 5
Psalm
104 vers 1 en 16
Psalm
32 vers 2
Psalm
105 vers 21 -22
Psalm
105 vers 23
Psalm
98 vers 1

Deze zondag houden we een noodhulpcollecte via het Christelijk Noodhulpcluster voor de bevolking van Oekraïne.

In Oekraïne woedt op dit moment een verschrikkelijke oorlog.

Ruim honderdduizend Oekraïners zoeken een veilig heenkomen in eigen land en buurlanden.

Deze mensen zijn gevlucht met wat ze konden dragen, ze hebben bijna niets meer.

Er is grote behoefte aan opvang en eerste levensbehoeften

De diaconie vraagt daarom uw gebed en bijdrage voor de nood in dit getroffen land.

U kunt uw gift ook per bank overmaken op rekeningnr. NL19 SNSB 0978 0270 51 o.v.v. Noodhulp Oekraïne.

  1. We zien de grootheid van Christus
  2. We zien de gewilligheid van Christus
  3. We zien de heerlijkheid van Christus
  4. We zien het doel van ChristusExodus 34