Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 6 juni 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Leven vervuld met de Geest
2e Pinksterdag
Schriftlezing: Efeze 5 vers 1 -21
Tekst voor de prediking: vers 18b

Collectes:

1. Diaconie: GZB Pinksterzendingscollecte
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
41 vers 7
Psalm
63 vers 2 en 3
Psalm
92 vers 2, 3 en 7
Psalm
96 vers 1, 2, 4 en 6
Lofzang van
Maria vers 1, 6 en 7
Psalm
51 vers 6, 7, 8, 9 en 10