Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
woensdag 6 november 19:30 - 21:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. M. A. Kuijt - Hoevenlaken
Thema:
Dankdag voor gewas er arbeid
Schriftlezing:
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm