Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 7 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. W.Arkeraats - Hard. Giessendam
Thema: De angst van de koning........
Schriftlezing: Mattheus 2 vers 13-23
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Actie voor Nicaraqua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
69 vers 13 en 14
Psalm
56 vers 1
Psalm
119 vers 59
Psalm
77 vers 1, 2 en 5
Lofzang van
Maria vers 4 en 5
Psalm
72 vers 2 en 7

Over ons

De Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ zet zich in voor het zendings- en ontwikkelingswerk in Nicaragua.
Nicaragua is het armste land van Midden-Amerika en behoort tot de armste landen van de wereld.

De stichting heeft als doel:

  • Kansen (of randvoorwaarden) bieden voor achterstandswijken in de vorm van opleidingen
  • Ondersteuning van evangelisatie
  • Inzetten van vrijwilligers in Nicaragua
  • Het realiseren van bouwprojecten
  • Het verminderen van schrijnende situaties van tieners die te maken hebben met incest, geen privacy, respectloze behandeling, etc.

Op deze site vindt u informatie over uitgevoerde projecten en toekomstige plannen. Wanneer er een bouwgroep in Nicaragua is kunt die volgen via een blog. Kijk hiervoor bij blogs.