Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
vrijdag 7 april 19:30 - 21:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Strijd naar het licht
Goede Vrijdag
Schriftlezing: Lukas 23 vers 26-46
Tekst voor de prediking: vers 44-45

Collectes:

1. Diaconie: Scharlaken Koord
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
132 vers 7 en 9
WeerklankLied
139 vers 1 - 5
Psalm
65 vers 2
Psalm
71 vers 7 en 8
WeerklankLied
140 vers 1, 5, 7 en 8
Psalm
31 vers 15 en 19

Vrijdag 7 april (goede vrijdag) is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Het Scharlaken Koord

Geïnspireerd door vrouwen en meisjes die door dwang in de prostitutie terecht kwamen, is deze stichting werk gaan maken van preventie.

Zij maken jongeren weerbaarder in seksualiteit en relaties, zodat zij hun grenzen beter kunnen aangeven en voor zichzelf durven op te komen.

Voor hen is ieder mens waardevol en heeft er recht op échte liefde te mogen ontvangen. Zij doen dat door er voor hen te zijn en lange termijn relaties aan te gaan.

Dat verandert hun denken en handelen. In hun werk willen ze onbevooroordeeld, onvoorwaardelijk, uitgesproken en levensveranderend zijn.

Zij vinden hun motivatie en inspiratie in het christelijk geloof. Ze geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn.

In de wereld van de prostitutie zien wordt er veel onvrijheid gezien, als je gedwongen wordt om dit werk te doen, door mensen of door omstandigheden.

Als je niet vrij bent om over je leven te vertellen of over wie je echt bent, als je vast zit aan drank of drugs, in een negatieve relatie of aan sombere gedachtes over jezelf.

Ze geloven dat er bij Jezus altijd een nieuw begin is en dat fouten en onrecht niet het laatste woord hebben, maar dat er voor iedereen een weg is naar vrijheid en herstel.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.