Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 7 april 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. J. Verhaar - Krimpen a/d IJssel
Thema: Een absurde strikvraag, een verstrekkend antwoord
Schriftlezing: Luka 20 vers 27 - 40
Tekst voor de prediking: vers 38

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Vrienden van Aix.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
93 vers 2 en 4
Psalm
113 vers 1, 3 en 4
Psalm
146 vers 4
Psalm
145 vers 2 en 5
Psalm
8 vers 4 en 5
WeerklankLied
244 vers 1, 2, 8, 9 en 10

De diaconiecollecte voor deze zondag is bestemd voor Stichting Vrienden van Aix.

Deze stichting steunt de Gereformeerde Theologische faculteit in het Franse Aix-en-Provence.

De Facultẻ Jean Calvin is financieel geheel afhankelijk van giften.

Met weinig protestanten in eigen land zijn onze bijdragen uit Nederland zeer welkom.

De protestantse kerk in Nederland heeft al eeuwen een band met de protestantse kerk in Frankrijk.

Vanuit de belijdenis ‘ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk’ weten we ons geroepen de kerk in dit zendingsland te ondersteunen.

Het is van groot belang dat jonge mensen theologisch worden toegerust om vanuit het gereformeerde belijden hun plaats te kunnen innemen in de kerk en maatschappij van Frankrijk en de wereldwijde Franstalige gebieden.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.