Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 7 mei 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Sta naar wat je ontvangen hebt
Schriftlezing: Hebreeën 12 vers 12-17
Tekst voor de prediking: vers 14-16

Collectes:

1. Diaconie: GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
145 vers 2 en 3
WeerklankLied
457 vers 1 - 7
Psalm
119 vers 1
Psalm
17 vers 2 en 3
Psalm
1 vers 1
WeerklankLied
435 vers 3 en 4

OVER ONS

Onze naam
De naam van het diaconale programma Project 10:27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Visie
De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en geeft daarom het Evangelie door in woorden, maar ook in daden. De gemeente heeft zorg voor de mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Missie
Project 10:27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.