Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 7 mei 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. van Dijk - Ridderkerk
Thema:
Schriftlezing: Psalm 31 en Johannes 20 vers 26-29
Tekst voor de prediking: Psalm 31 vers 16a

Collectes:

1. Diaconie: GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
142 vers 2 en 7
Psalm
91 vers 1
Psalm
25 vers 10
Psalm
31 vers 12, 15 en 17
Psalm
118 vers 7 en 8
Psalm
42 vers 5

OVER ONS

Onze naam
De naam van het diaconale programma Project 10:27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Visie
De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en geeft daarom het Evangelie door in woorden, maar ook in daden. De gemeente heeft zorg voor de mensen om haar heen, dichtbij en ver weg.

Missie
Project 10:27, het diaconale programma van de GZB, ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.