Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 7 augustus 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J.A.H Jongkind - Langerak
Thema:
Schriftlezing: Kolossenzen 3 vers 1 - 17
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Chris en Voorkom
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
65 vers 1 en 3
Psalm
33 vers 2
Psalm
51 vers 4
Psalm
119 vers 80 en 88
Psalm
26 vers 2, 3 en 12
Psalm
107 vers 1

Deze zondag de diaconie collecte voor