Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 8 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. P. van de Voorde - Hardv. Giessendam
Thema: voor mij een Ander
Schriftlezing: Jesaja 63 vers 7 - 14, Mattheus 4 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking: Mattheus 4 vers 1 - 11

Collectes:

1. Diaconie: Actie voor Nicaragua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
111 vers 5 en 6
Psalm
71 vers 2 en 12
Psalm
119 vers 3
Psalm
81 vers 12 en 13
Psalm
71 vers 17
WeerklankLied
417 vers 1, 2 en 5

De Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ zet zich in voor het zendings- en ontwikkelingswerk in Nicaragua.
Nicaragua is het armste land van Midden-Amerika en behoort tot de armste landen van de wereld.

De stichting heeft als doel:

  • Kansen (of randvoorwaarden) bieden voor achterstandswijken in de vorm van opleidingen
  • Ondersteuning van evangelisatie
  • Inzetten van vrijwilligers in Nicaragua
  • Het realiseren van bouwprojecten
  • Het verminderen van schrijnende situaties van tieners die te maken hebben met incest, geen privacy, respectloze behandeling, etc.