Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 8 januari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. M. van Heijningen - Alblasserdam
Thema: Waardig is het lam
Schriftlezing: Prediker 1 vers 1 -11, Openbaring 5
Tekst voor de prediking: Openbaring 5 vers 5

Collectes:

1. Diaconie: Actie van Nicaragua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
112 vers 1 en 3
Psalm
21 vers 6 en 7
WeerklankLied
439 vers 1 - 4
Gebed des
Heeren vers 3
Psalm
21 vers 2 en 3
WeerklankLied
39 vers 1 - 3

Thema: waardig is het Lam

1. vermoeidheid in het heden

2. strijd in het verleden

3. hoop voor de toekomst

na punt 2 zingen:Psalm 21 vers 2 en 3

De Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ zet zich in voor het zendings- en ontwikkelingswerk in Nicaragua.
Nicaragua is het armste land van Midden-Amerika en behoort tot de armste landen van de wereld.

De stichting heeft als doel:

  • Kansen (of randvoorwaarden) bieden voor achterstandswijken in de vorm van opleidingen
  • Ondersteuning van evangelisatie
  • Inzetten van vrijwilligers in Nicaragua
  • Het realiseren van bouwprojecten
  • Het verminderen van schrijnende situaties van tieners die te maken hebben met incest, geen privacy, respectloze behandeling, etc.